Denemarken is het meest zuidelijk gelegen land van Scandinavië en deelt aan de zuidkant een grens met Duitsland. Het is een land dat voor veel Nederlanders interessant is, zowel voor toerisme als voor emigratie. Denemarken ligt vrij dicht bij Nederland, maar dit wordt niet altijd beseft. Vanuit Nederland ben je per auto met een dagdeel rijden bij de Deense grens. Het Scandinavische land is qua omvang iets groter dan Nederland, maar is met haar kleine 6 miljoen inwoners een stuk minder dichtbevolkt. Ondanks dat Denemarken lid is van de Europese Unie, behoort het niet tot de eurozone. In Denemarken wordt de Deense kroon gebruikt als valuta.

Denemarken staat onder andere bekend om zijn prachtige natuur en weidse landschappen. Het land bevindt zich grotendeels op het schiereiland Jutland en de drie grote eilanden Funen, Seeland en Lolland. Denemarken is een erg innovatief land; het haalt anno 2020 ongeveer 50% van zijn elektriciteit uit windenergie.

Denemarken: Volop mogelijkheden in de landbouw, een goed sociaal stelsel en toch dicht bij Nederland.

Lees meer

Agrarische sector in Denemarken

Denemarken heeft net als Nederland en België een gematigd zeeklimaat, met relatief koele zomers en zachte, natte winters. Doordat Denemarken grotendeels door zee omgeven is, bestaan er tussen het zuiden en het noorden van het land weinig klimaatverschillen. Doordat het klimaat vergelijkbaar is met Nederland, is Denemarken ook een echt agrarisch land. De Denen zijn van oudsher akkerbouwers, maar ook de melkveehouderij is een belangrijke en kansrijke sector in Denemarken.

De afgelopen 10 jaar heeft de Deense landbouwsector wat klappen te verduren gekregen, met name door de aanhoudende droogte. Hierdoor bestond er een tijd lang het beeld dat alle Deense boeren failliet zouden gaan. Echter is de situatie inmiddels gestabiliseerd, onder andere door maatregelen van de overheid die het belang van de Deense landbouw inziet. Door de lage grondprijzen liggen er daardoor in Denemarken nu veel kansen voor agrarische ondernemers. Ook de nabije ligging van het land is gunstig voor Nederlanders.

Melkveesector in Denemarken

Denemarken is met zijn ruim 3000 melkveebedrijven net als Nederland een echt zuivelland. Het land exporteert dan ook veel zuivel, en speelt een grote rol in de bepaling van de Europese melkprijzen. De eerdergenoemde klappen werden ook in de Deense melkveesector gevoeld: de sector kampte geruime tijd met een lage melkprijs en een daling van de grondprijs. Echter is er in Denemarken snel en effectief gehandeld. Door schaalvergroting en sterk management produceert de Deense melkveesector melk tegen een lagere kostprijs dan het Europese gemiddelde. Dit terwijl Nederlandse melkveehouders, onder andere door het fosfaatrechtenstelsel, de kostprijs juist zagen stijgen.

Hierdoor is het voor Nederlandse melkveehouders een uitstekend moment om de stap naar Denemarken te maken. Naast de gunstige melk- en grondprijzen zijn ook de rentes lager dan ooit. Nederlanders die de stap naar Denemarken reeds maakten, waarderen de duidelijke milieuwetgeving van het land. Zo is het aantal koeien al lange tijd gekoppeld aan de hoeveelheid grond van het bedrijf. De Deense regelgeving is in de praktijk beter toe te passen doordat er in Denemarken simpelweg meer fysieke ruimte is. Dit stelt Deense melkveehouders in staat duidelijke toekomstplannen te maken voor hun bedrijf.

Door de schaalvergroting is de gemiddelde omvang van Deense melkveehouderijen gestegen, en zijn boerderijen met meer dan 500 koeien absoluut geen uitzondering meer.

Akkerbouw in Denemarken

Zoals eerder aangegeven zijn de Denen van oorsprong akkerbouwers. Dit is vandaag de dag niet anders. In Denemarken wordt veel anno 2020 nog altijd veel akkerbouw bedreven, met granen, tarwe en mais als voornaamste gewassen. Daarnaast zetten de Denen ook vors in op de aardappelteelt. Deense producten liggen zowel voor de export als het binnenland goed in de markt.

Voor Nederlandse akkerbouwers liggen er in Denemarken veel kansen, met name door de lage grondprijs. Een akkerbouwer die in Nederland 50 hectare bezit, kan momenteel in Denemarken voor het zelfde geld zo’n 200 hectare krijgen. Hierdoor is Denemarken een aantrekkelijk land voor Nederlandse boeren die in Nederland hun groeiplannen niet of moeilijk kunnen realiseren. Ook liggen er door de lagere kosten kansen voor jonge boeren met een relatief klein startkapitaal.

Het gevaar dat de grondprijs na een toekomstige stijging weer een forse daling zal zien is overigens klein, aangezien de banken niet opnieuw een luchtbel zullen financieren.

Sociale zaken en cultuur in Denemarken

De Denen staan bekend als een sociaal volk. Dit is terug te zien in het onder andere het ruimhartige sociale stelsel en de relatief kleine inkomensverschillen. Het sociale zekerheidsstelsel in Denemarken kent alle uitkeringen, toeslagen en pensioenen die we in Nederland gewend zijn, en gaat daarin meestal ook nog een stapje verder. Daarnaast heeft iedereen die in Denemarken woonachtig is recht op medische verzorging in een ziekenhuis, en zijn de ziekteverzekeringen veelomvattend. Ook het onderwijs is van hoog niveau.

Denemarken is in zijn algemeenheid een zeer goed ontwikkeld en veilig land, met een cultuur die vergelijkbaar is met de Nederlandse. Nederlandse emigranten beschrijven de Denen als gemoedelijk en nuchter. Denen staan over het algemeen open voor sociale contacten. Ook de humor is vergelijkbaar met de Nederlandse. Als je je als Nederlander verdiept in de Deense cultuur dan is aanpassing over het algemeen geen probleem. Daarnaast is Denemarken net als Nederland een erg tolerant en liberaal land.

Bekijk alle boerderijen

Zo kunt u ons bereiken

Voor vragen, informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens, of vul het onderstaande contactformulier in. 

  • 0592 545451
  • 06 82012362
  • info@farms4sale.eu