Voor mensen die geïnteresseerd zijn in emigreren en werken in de agrarische

sector, biedt Estland diverse mogelijkheden. Het land verwelkomt buitenlandse

agrariërs en investeerders die willen bijdragen aan de groei en modernisering

van de sector. Estland biedt aantrekkelijke voorwaarden voor emigranten, zoals

toegang tot EU-markten, overheidssteun voor agrarische bedrijven en een relatief

lage kosten van levensonderhoud. Bovendien kan de rustige en natuurlijke omgeving

van het platteland in Estland een aantrekkelijk alternatief bieden voor het drukke

leven in veel andere Europese landen. Met een goed ontwikkelde melkveehouderij

en akkerbouwsector, blijft Estland zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden

en marktbehoeften.

 

Door een combinatie van traditionele kennis en moderne technologie, werkt het land

aan een duurzame en concurrerende agrarische toekomst. Voor emigranten biedt Estland interessante kansen om deel uit te maken van deze groeiende en innovatieve sector.

Estland: Gunstig klimaat voor melkvee en akkerbouw en talrijke mogelijkheden.  

Lees meer

Agrarische sector in Estland

De agrarische sector in Estland speelt een belangrijke rol in de economie van het land, ondanks de uitdagingen die de sector de afgelopen decennia heeft ondervonden. Estland heeft een rijke agrarische traditie, die teruggaat tot de tijd van de Hanze, toen landbouwproducten een belangrijk exportartikel waren. Na de onafhankelijkheid in 1991 en de daaropvolgende hervormingen heeft de agrarische sector zich geleidelijk aangepast aan de moderne markteconomie.

Melkveesector in Estland

De melkveehouderij is een van de belangrijkste onderdelen van de agrarische sector in Estland. Het land heeft een relatief gunstig klimaat voor melkvee, met voldoende regenval en grasland. De melkveesector is goed ontwikkeld en modern, met een groot aantal middelgrote tot grote boerderijen. De melkproductie is voornamelijk gericht op de binnenlandse markt, maar een aanzienlijk deel wordt ook geëxporteerd naar andere EU-landen.

Akkerbouwsector in Estland

Akkerbouw is een andere belangrijke tak van de agrarische sector in Estland. Het land heeft vruchtbare grond en een gematigd klimaat, wat het geschikt maakt voor de teelt van diverse gewassen. De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn graan, aardappelen en koolzaad. De akkerbouwsector heeft baat gehad bij EU-subsidies en moderne landbouwmethoden, wat heeft geleid tot een toename van de productiviteit en kwaliteit van de gewassen. Ondanks deze verbeteringen blijft de sector geconfronteerd met uitdagingen zoals klimaatverandering, fluctuaties in de marktprijzen en de concurrentie van grotere agrarische producenten in Europa.

Estland zet sterk in op innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector. De overheid en verschillende organisaties stimuleren boeren om duurzame landbouwmethoden toe te passen, zoals precisielandbouw, biologische teelt en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Zo kunt u ons bereiken

Voor vragen, informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens, of vul het onderstaande contactformulier in. 

  • 0592 545451
  • 06 82012362
  • info@farms4sale.eu
Bekijk alle boerderijen