Nieuw-Zeeland is een land in het zuidwesten van de Grote Oceaan. Het maakt deel uit van het continent Oceanië. Nieuw-Zeeland ligt geografisch gezien vrij afgelegen, al is de bereikbaarheid zeer goed. Het dichtstbijzijnde buurland is Australië. Nieuw-Zeeland is een voormalig Britse kolonie, en is vernoemd naar de Nederlandse provincie Zeeland.

Het land bestaat uit twee eilanden: het Noordeiland en het Zuideiland. Van de ruim 4,5 miljoen Nieuw-Zeelanders woont het grootste deel op het Noordeiland. Twee derde van de Nieuw-Zeelandse bevolking is van Europese oorsprong. Het gaat hier met name om immigranten uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Ierland. Daarnaast is zo’n 15% van de bevolking Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland die ook hun eigen taal hebben. De grootste steden van het land zijn Auckland, Wellington en Christchurch.

Nieuw-Zeeland: Een gunstig klimaat, betaalbare grond en sympathie voor Nederlanders. Wat wil je nog meer?

Lees meer

Agrarische sector in Nieuw-Zeeland

De agrarische sector is van groot belang voor Nieuw-Zeeland. Zo’n 7% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw, welke voor meer dan de helft van de totale exportinkomsten van het land verantwoordelijk is. De voornaamste agrarische producten van Nieuw-Zeeland zijn zuivel- en vleesproducten. Het is dan ook geen verassing dat de veehouderij, met zijn 10 miljoen runderen, de belangrijkste sector van het land is. Hierin zijn de grootste rollen weggelegd voor melkveehouderijen en schapenboerderijen. De laatste groep is essentieel voor het in stand houden van de wolindustrie die van groot belang is voor Nieuw-Zeeland.

Melkveesector in Nieuw-Zeeland

Met een veestapel van ruim 5 miljoen koeien is de melkveesector veruit de belangrijkste steunpilaar van de Nieuw-Zeelandse economie. De uitgestrekte grasvlakten en het gunstige zeeklimaat zorgen ervoor dat Nieuw-Zeeland uitermate geschikt is voor het houden van melkvee. Het klimaat is zelfs zo gunstig dat investeringen in stalgebouwen overbodig zijn: koeien kunnen in Nieuw-Zeeland het hele jaar rond buiten lopen en grazen. Dit zorgt voor een totale melkproductie van ruim 22 miljard liter. Het is hiermee het zevende land ter wereld.

De melkveehouderij vindt van oudsher voornamelijk plaats op het Noordeiland. Echter is de sector op het dunbevolkte Zuideiland in opkomst, en inmiddels verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de productie. Er zijn hier minder melkveebedrijven maar met gemiddeld grotere kuddes.

Over het hele land gezien heeft een Nieuw-Zeelandse melkveehouderij gemiddeld ruim 400 koeien lopen. Dit is een groot contrast met Nederland. Een ander groot verschil is dat Nieuw-Zeeland geen quotumsysteem kent. De Nieuw-Zeelandse melkveesector is zeer liberaal: de overheid bemoeit zich maar weinig met de zuivelsector waardoor er voor ambitieuze boeren veel mogelijk is. Echter betekent dit ook er een stuk minder subsidie is.

Nieuw-Zeeland biedt door zijn ligging uitstekend toegang tot de Aziatische markt. Door de vele handelsverdragen kan er vanuit Nieuw-Zeeland geprofiteerd worden van de groeiende vraag naar zuivelproducten vanuit de Aziatische landen.

De melkveesector is hierdoor erg interessant. Echter is het niet alleen maar hosanna: de Nieuw-Zeelandse koeien zijn niet erg productief, en er kan op het eiland niet eeuwig gegraasd worden door een alsmaar groeiende veestapel. Hierdoor is er een sterke roep om een slimmere en efficiëntere aanpak. Dit brengt veel kansen voor Nederlandse agrarische emigranten met zich mee, die bovendien een erg goede reputatie hebben in Nieuw-Zeeland.

Akkerbouw in Nieuw-Zeeland

De akkerbouwsector in Nieuw-Zeeland is aantrekkelijker dan ooit. Van oudsher bestond deze alleen om de binnenlandse vraag naar akkerbouwproducten te dekken. Dit lukte, en door de grote afstanden naar overzeese markten vonden de Nieuw-Zeelanders dit wel prima. Inmiddels dekt de Nieuw-Zeelandse akkerbouwproductie de binnenlandse vraag ruim. Hierdoor is er een overschot ontstaan welke geëxporteerd kan worden. Dit is door de verbeterde infrastructuur en technologie inmiddels een stuk makkelijker dan vroeger.

Door deze groei is er in de sector ruimte voor nieuwe akkerbouwers. Zowel op het Noordeiland als op het Zuideiland vindt akkerbouw plaats in verschillende productgroepen. Het gebied Canterbury Plains op het Zuideiland staat bekend om zijn zeer vruchtbare akkerbouwgrond. De voornaamst verbouwde gewassen in Nieuw-Zeeland zijn graan, haver, gerst, aardappelen, groenten, fruit en tabak. Ook wordt er op het Noordeiland de zogeheten kumara verbouwd, een zoete aardappel die alleen hier groeit. Voor de rest staat Nieuw-Zeeland bekend om vruchten zoals kiwi’s, passievruchten, appels en peren, die allen voornamelijk voor de export verbouwd worden.

Net als in de melkveehouderij is de modernisering in Nieuw-Zeeland niet zo snel gegaan als in andere landen. Hierdoor liggen er veel kansen voor Nederlandse agrarische ondernemers.

Sociale zaken en cultuur in Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland is een zeer goed ontwikkeld land. Zowel op het gebied van levenskwaliteit als zakendoen staat het land regelmatig bovenaan de lijstjes. Het land is politiek gezien erg stabiel en Nieuw-Zeelanders staan bekend om hun relaxte levenshouding. Door de sterke Europese invloeden, de taal en het goede klimaat is Nieuw-Zeeland populair onder (Nederlandse) emigranten.

En niet onterecht. De bevolking bestaat grotendeels uit immigranten waardoor er een zeer open cultuur is. Immigranten worden nog steeds verwelkomt. De informele cultuur van het land wordt door Nederlandse emigranten als fijn beschouwd. Het zakendoen gaat over het algemeen vlot, al zijn de ‘easy going’ Nieuw-Zeelanders minder direct dan Nederlanders.

Verder zijn sociale zekerheid en de gezondheidszorg erg belangrijk in Nieuw-Zeeland. De kwaliteit van deze stelsels is te vergelijken met die in West-Europa. De kosten zijn over het algemeen laag en toegankelijk voor iedereen. De publieke gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland is nagenoeg gratis. Wel zijn er soms lange wachttijden voor operaties, maar deze kunnen vermeden worden door een particuliere ziektekostenverzekering te nemen. Het onderwijs in Nieuw-Zeeland is van hoog niveau en zowel gratis als verplicht voor kinderen tussen de 5 en 16 jaar.