Canada is één van de grootste landen ter wereld. Het is groter dan buurland Verenigde Staten, maar veel minder dichtbevolkt. Het land telt zo’n 37 miljoen inwoners, terwijl de Verenigde Staten zo’n 330 miljoen inwoners heeft. Canada is dus enorm uitgestrekt en kent veel ruige, onaangetaste natuur. Daarnaast is het één van de welvarendste landen ter wereld.

Al lange tijd is Canada een populaire bestemming voor Nederlandse emigranten. Na de Tweede Wereldoorlog trokken ruim 100.000 Nederlanders naar het land om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Inmiddels heeft ruim 1 miljoen Canadezen Nederlandse voorouders. Anno 2020 maken nog altijd veel Nederlanders, waaronder boeren, de overstap naar Canada.

Canada: Al ruim een halve eeuw een gewaardeerde bestemming voor Nederlandse agrariërs.

Lees meer

Agrarische sector in Canada

Canada behoort tot de grootste exporteurs van landbouw-gerelateerde producten ter wereld. De agrarische sector is ook in Canada sterk gemechaniseerd. Dit is geen luxe, want met een gemiddelde grootte van rond de 250 hectare zijn de bijna 300.000 Canadese boerderijen best groot te noemen. In Canada vindt zowel veeteelt als akkerbouw in ruime mate plaats. Over het algemeen is er volop ruimte en kent Canada weinig regeldruk. Belangrijke agrarische gebieden zijn de provincies Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Québec en British Columbia.

Ondanks het feit dat het economische belang van de landbouwsector net als in veel andere ontwikkelde landen de afgelopen decennia is afgenomen, kunnen Canadese boeren rekenen op de steun van de landelijke en provinciale overheden. Zo zijn er maatregelen die de prijzen stabiel houden, wordt er infrastructuur voor irrigatie aangelegd en worden er bevorderlijke kredieten verstrekt.

Door haar enorme omvang kent Canada klimatologisch gezien veel verschillende gebieden. De noordelijke helft van het land heeft een klimaat welke vergelijkbaar is met het noorden van Scandinavië, met zeer strenge winters en korte, koele zomers. Het Canadese binnenland kent een typisch landklimaat met koude winters, warme zomers en relatief weinig neerslag. In het zuidoosten van het land kennen de gebieden Zuid-Ontario en Québec een klimaat met warme, vochtige zomers en koude, sneeuwrijke winters. De oost- en westkust zien jaarlijks ongeveer evenveel neerslag, alhoewel de westkust een zachter klimaat kent.

Door deze verschillen is er dus ook een breed scala aan mogelijkheden voor agrarische bedrijven. Alberta is met haar uitgestrekte prairies dé rundvleesprovincie, terwijl je in Ontario en Québec de meeste melkveehouderijen zult tegenkomen. Akkerbouw vindt voornamelijk plaats in de prairieprovincies.

Melkveesector in Canada

Canada heeft anno 2020 zo’n 11.000 melkveehouderijen, met gemiddeld tussen de 75 en 100 koeien. De Canadese melkveesector kent net als in Nederland een quotumsysteem. Ook heeft de sector een brancheorganisatie, genaamd Dairy Farmers of Canada (DFC). De organisatie houdt zich bezig met het nationale zuivelbeleid en is opgezet voor en door melkveehouders.

De meeste melkveehouderijen vind je in de zuidoostelijke provincies Ontario en Québec en in het westelijker gelegen Alberta. In deze provincies liggen grote steden zoals Toronto, Montreal en Calgary. Door de grotere bevolkingsdichtheid is er voor melk- en vleesproducten dus een uitstekende afzetmarkt in deze gebieden. Voor de zuivelproducten is de binnenlandse markt in Canada dus van groot belang, terwijl rundveehouderijen en varkenstelers zich voornamelijk op de export richten.

Akkerbouw in Canada

Akkerbouw is een belangrijke sector in Canada. Een derde van de bijna 300.000 Canadese boerderijen houdt zich bezig met de teelt van granen en oliezaden. Het land staat bekend om zijn tarwe, wat het belangrijkste product is in Canada. Daarnaast worden er ook volop haver, mais, rogge, aardappelen en gemengde granen verbouwd op de Canadese landen. De productie van deze gewassen vindt voornamelijk plaats in de prairieprovincies Alberta, Saskatchewan en Manitoba.

Sociale zaken en cultuur in Canada

In tegenstelling tot het kapitalistische Amerika, is Canada een socialistisch land. Sociale stabiliteit is erg belangrijk voor Canada en haar overheid. Dit zorgt onder andere voor een sterk zorgstelsel, waarin de meeste kosten volledig door de overheid gedekt worden. Elke Canadees is dus tot een bepaald niveau gratis verzekerd. Ook zijn de meeste van de sociale uitkeringen die we in Nederland hebben aanwezig. Ten slotte wordt het onderwijs ook voor het grootste gedeelte gefinancierd door de Canadese overheid.

Een aspect om niet te vergeten is de tweetaligheid: in Canada wordt zowel Engels als Frans gesproken. Twee derde van de bevolking heeft Engels als moedertaal en ongeveer een kwart juist Frans. Hoeveel je met beide talen in aanraking komt heeft ook te maken met waar je je in Canada bevindt. In de provincie Québec is Frans de officiële taal, maar de rest van het land is voornamelijk Engelstalig.

Over het algemeen kunnen de Canadezen als een sympathiek en tolerant volk getypeerd worden. In vergelijking met buurland Verenigde Staten wordt de sfeer in Canada vaak als relaxter ervaren door Nederlanders. De bevolking van Canada is ook zeer heterogeen, wat wil zeggen dat er een sterke mengeling van nationaliteiten en culturen is. Dit maakt integratie voor buitenlanders makkelijker. Deze integratie kan ook in het boerenbestaan een belangrijke rol spelen, aangezien Canadese boeren door de grote afstanden en lage bevolkingsdichtheid veel waarde hechten aan het steunen van elkaar.