Het West-Europese Frankrijk is het op twee na grootste land van Europa. Ook qua inwonertal is het een Europese grootmacht: er wonen ongeveer 65 miljoen mensen in de Franse Republiek. Het land grenst net als Duitsland aan veel landen: acht om precies te zijn. Politiek gezien is Frankrijk een belangrijke speler in Europa.

Het land was een van de zes oprichtende leden van de EU, en was daarnaast een van de initiatiefnemers van de Economische en Monetaire Unie met de invoering van de euro als gevolg. Frankrijk behoort anno 2020 tot de top 20 meest ontwikkelde landen ter wereld en maakt daarnaast momenteel een inhaalslag wat betreft innovatie.

Al sinds lange tijd trekken vele Nederlanders naar Frankrijk. Vaak is dit voor toeristische doeleinden, maar emigratie vindt ook plaats. Voor Nederlanders zijn onder andere het mooie weer, de diverse natuur en de relaxte levenshouding aantrekkelijk.

Frankrijk: Ondernemingsmogelijkheden vanaf een klein budget in een gevarieerd agrarisch landschap.

Lees meer

Agrarische sector in Frankrijk

Frankrijk is het belangrijkste landbouwland van Europa. De agrarische sector speelt een cruciale rol in de Franse economie; het economische belang van de landbouw is groter dan in de meeste andere landen. Ondanks dat Frankrijk vrij bureaucratisch is, is er een goed ondernemingsklimaat voor boeren. Dit komt onder andere door het feit dat sommige regio’s economisch sterk afhankelijk zijn van de landbouw. Het land telt ruim 400.000 landbouwbedrijven. Dit aantal neemt af, maar door schaalvergroting blijft de totale productie stabiel.

Er is veel vergrijzing in de Franse landbouwsector. Het Franse ministerie van Landbouw ziet het belang van de sector echter goed in: samen met landbouworganisaties stimuleert het ministerie de overname en vestiging van agrarische bedrijven door (jonge) boeren.

Het klimaat speelt een belangrijke rol in Frankrijk. Ondanks het feit dat het grootste deel van Frankrijk getypeerd kan worden als een gematigd klimaat, kunnen er tussen de verschillende regio’s grote verschillen ontstaan. Van noord naar zuid neemt de gemiddelde temperatuur over het algemeen toe, en langs de westkust valt de meeste neerslag. Echter telt het land ook verschillende gebergten welke op regionaal niveau het weerbeeld kunnen beïnvloeden.

Door de lage bevolkingsdichtheid en gevarieerde, uitgestrekte natuur is er in Frankrijk veel ruimte voor de landbouw. Voor Nederlandse agrarische emigranten liggen er zowel in de melkveehouderij als in de akkerbouw volop kansen. Dit zijn de twee grootste takken in de Franse agrarische sector, en hierin worden ook nog steeds de meeste bedrijven gevestigd.

Melkveesector in Frankrijk

Frankrijk is na Duitsland de grootste zuivelproducent van de EU. De zuivelsector biedt werk aan zo’n 300.000 mensen en is goed voor een productie van 24 miljard liter koeienmelk. Anno 2020 telt het land ongeveer 60.000 melkveehouderijen, waarop gemiddeld 65 koeien rondlopen. De melkprijs is over het algemeen erg stabiel, en komt met 34 à 35 cent per liter overeen met de prijs in Nederland. Ook is er in Frankrijk een groot aantal verwerkende bedrijven. De coöperaties en de private industrie nemen allebei ongeveer de helft van de melkophaling op zich. Het land kent geen fosfaatrechtenstelsel, maar wel een systeem met leveringscontracten wat soms gecompliceerd kan zijn.

Het houden van melkvee gebeurt voornamelijk in het westen van Frankrijk. Hier liggen de regio’s Normandië, Bretagne en de Loirestreek. In dit gebied wordt een derde van alle Franse melk geproduceerd. Niet alleen valt er hier voldoende neerslag, maar is het klimaat milder dan in Nederland. Hierdoor kunnen de koeien een stuk langer buiten blijven. Dit is niet alleen in het westen het geval: 92% van de Franse koeien grazen meer dan 210 dagen per jaar. Veruit het meest voorkomende ras is Holstein. Naast de gebieden in het westen is ook het gebied Auvergne-Rhône-Alpes in het zuidoosten een echte melkveeregio.

Voor Nederlandse begrippen liggen de grondprijzen in Frankrijk erg laag, waardoor er gunstige mogelijkheden voor bedrijfsovername zijn. Ook andere kosten, zoals voor het mechanisatiebedrijf en de veearts liggen lager. Een bijkomend voordeel is dat Nederlandse melkveehouders een goede reputatie hebben in Frankrijk.

Akkerbouw in Frankrijk

Ook op het gebied van akkerbouw is Frankrijk een belangrijke speler. Door het gevarieerde landschap en klimaat kunnen er in Frankrijk vele verschillende gewassen verbouwd worden. De meest verbouwde gewassen zijn tarwe, suikerbieten, graan, gerst, aardappels, koolzaad en vlas.

Vruchtbare akkerbouwgrond vindt men over het algemeen in het noorden van het land, en in de streken rondom Parijs. In deze gebieden is de akkerbouw ook het sterkst ontwikkeld. In het midden van het land liggen er kansen in de graanindustrie. Wijngaarden komen daarnaast natuurlijk ook veel voor in het Zuid-Europese land, en is er ook een tuinbouwindustrie.

Door de hoeveelheid ruimte zijn de stukken land in Frankrijk over het algemeen groter dan in Nederland, en liggen de grondprijzen lager. De Fransen zijn niet altijd evenveel meegegaan met de tijd waardoor er ook op het gebied van modernisatie winst te behalen is.

Sociale zaken en cultuur in Frankrijk

Fransen zijn echter geen Nederlanders en Nederlanders zijn geen Fransen. Fransen zijn een erg trots volk, en staan bekend om hun onwil om een andere taal te spreken dan het eigen Frans. Het is dus verstandig om in het geval van emigratie een woordje Frans te spreken. Dit zal absoluut gewaardeerd worden door de Fransen en zal de dagelijkse omgang een stuk gemakkelijker maken. Verder hechten Fransen over het algemeen meer waarde aan privacy dan dat Nederlanders dat doen. Houd hier dus rekening mee en wordt niet te snel direct.

Het Franse stelsel van sociale zekerheid heeft overeenkomsten met het Nederlandse. De meeste sociale beschermingsregelingen die we kennen van Nederland bestaan ook in Frankrijk. Denk hierbij aan uitkeringen, pensioenen en bijslagen.

Voor agrarische ondernemers bestaat er een apart verzekeringssysteem, de MSA (Mutualité Sociale Agricole). De precieze details hiervan verschillen per bedrijfstak en -grootte. Het is hierom belangrijk van te voren te weten waar u aan toe bent. Voor jonge boeren is er een gunstige regeling waardoor er in de eerste 5 jaar minder betaald hoeft te worden.

Zo kunt u ons bereiken

Voor vragen, informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens, of vul het onderstaande contactformulier in. 

  • 0592 545451
  • 06 82012362
  • info@farms4sale.eu
Bekijk alle boerderijen