VS

- Algemeen
De Verenigde Staten bestaat uit vijftig lidstaten. Noordelijk van de Verenigde Staten ligt Canada. Zuidelijk gelegen Mexico. De Verenigde Staten is even groot als Canada maar veel dichter bevolkt.

De Verenigde Staten kent talloze landschappen, variërend van prairies en lange bergketens tot rivieren uitmondend in de oceanen.

De Verenigde Staten is van oorsprong bevolkt door het Indiaanse volk. Dit werd veranderd door de ontdekkingsreizigers uit Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en Nederland. In de eeuwen daarna is de emigratie naar de Verenigde Staten continu blijven doorgaan. In de jaren zestig emigreerde een massale stroom vanuit Zuid-Amerika, Azië en Afrika naar de Verenigde Staten. Hierdoor bestaat de Verenigde Staten uit een zeer diverse bevolkingsgroep.

De verenigde Staten kent een kleine 300 miljoen inwonen. De spreiding hiervan is erg ongelijk. In droge en onvruchtbare gebieden is er een bevolkingsdichtheid van minder dan tien inwoners per vierkante kilometer.

De staten Texas en Californië zijn zeer populair door het gunstige warme klimaat en de, in de jaren 70, sterk gegroeide economie. Zo woont 76% van de bevolking in stedelijk gebied.

- Sociale zaken
De Amerikaanse samenleving verschilt in een aantal opzichten van de samenleving in Nederland. De Verenigde Staten kent o.a. een ander onderwijssysteem en een andere regeling voor de sociale voorzieningen. Ook de feestdagen komen niet altijd overeen, wat met name gevolg is van een andere geschiedenis. Het sociale voorzieningenniveau in de Verenigde Staten is lager dan in Nederland en wordt gefinancierd uit de belastingen. Veel voorzieningen zijn van staat tot staat verschillend geregeld. Verder zijn veel verzekeringen niet collectief geregeld, maar moet men ze zelf afsluiten. De Verenigde Staten kent de volgende sociale voorzieningen:

Werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, weduwen- en wezenpensioen, tegemoetkoming in de gezondheidszorg voor ouderen en gehandicapten
De kosten van verzekeringen kunnen aardig oplopen. Daardoor is het niet voor iedereen mogelijk om goed verzekerd te zijn. Ongeveer 20% van de Amerikanen heeft geen ziektekostenverzekering.

Het onderwijssysteem in de Verenigde Staten verschilt erg van andere onderwijssystemen, met name in drie opzichten. De Amerikanen hechten veel waarde aan de kracht van het onderwijs. In de eerste plaats zien Amerikanen onderwijs als een oplossing van verschillende sociale problemen. Het onderwijs niet nationaal geregeld of gefinancierd. Slechts de basisschool en het middelbare onderwijs (highschool) worden gefinancierd. Het hogere onderwijs wordt door de studenten en zijn eventuele hulpbronnen betaald. Er zijn wel voldoende mogelijkheden voor studenten om te lenen voor studie.

In de Verenigde Staten wordt de gezondheidszorg voor het grootste gedeelte gefinancierd door private organisaties. De Amerikaanse overheid financiert enkele zorgverzekeringsprogramma’s. Deze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep mensen, zoals de armen en de ouderen.
Werknemers kunnen betalen voor hun zorgverzekering door hun werkgever toestemming te geven een bepaald bedrag van hun loon af te trekken voor de zorgverzekering. Andere werknemers werken voor een werkgever die direct hun zorgverzekering betaalt.

Godsdienst speelt een belangrijke rol in de Verenigde Staten. Ongeveer 56% van de bevolking is protestant. Er zijn veel verschillende stromingen binnen het protestantisme van fundamenteel naar liberaal. Tot de Rooms-katholieke kerk behoort ongeveer 26% van de bevolking. Het jodendom maakt 2,6% van de bevolking uit. Boeddhisten, moslims en hindoes vormen kleine minderheden in de Verenigde Staten.

- Klimaat
Het klimaat in de Verenigde Staten is erg divers. Vooral in de winter zijn de temperatuurverschillen goed merkbaar. Door de toestroming van lucht vanuit de Noordpool worden de winters naar het noorden toe steeds kouder. Het klimaat in de noordelijk staten, met lange, koude winters, waarin veel regen en sneeuw valt en milde zomers, verschilt sterk van het klimaat in de zuidelijke gedeelten van het land. De zuidelijke staten kennen een subtropisch klimaat met hete, vochtige zomers en zachte winters. De temperatuur stijgt in de zuidelijke staten in de maanden juni, juli en augustus meestal ver boven de dertig graden. Vanuit het oosten naar het westen vermindert de neerslag en bereikt tenslotte het punt waar zonder irrigatie geen gewassen meer verbouwd kunnen worden. Een aantal woestijngebieden in Arizona, Nevada en het zuiden van Californië hebben een jaarlijkse neerslag van minder dan 125mm. Niet het hele westen is droog. Het is zelfs zo dat een van de natste gebieden van de Verenigde Staten in het noordwesten ligt.

- Agrarisch
De melkveehouderij in de Verenigde Staten ondergaat net als in Nederland al geruime tijd een ontwikkeling naar minder, maar grotere bedrijven, met een vergelijkbare ontwikkeling naar minder, maar productievere koeien. Als gevolg van de grotere omvang hebben deze bedrijven een lagere kostprijs dan de melkveebedrijven in het noordoosten van het land, waar de bedrijven over het algemeen een grootte hebben van 50-150 melkkoeien. De belangrijkste eigenschap van het zuivelbeleid in de Verenigde Staten is dat er geen quotumsysteem aanwezig is. Verder is het zuivelbeleid een complex geheel van regelgeving op verschillende niveaus. De regelgeving op federaal niveau is geregeld in de vorm van marketing verordeningen. Het doel van deze verordeningen is om de marktomstandigheden te stabiliseren, zodat de melkveehouders en de consument kunnen profiteren van de voordelen van een stabiele markt.

De Verenigde Staten zijn al sinds lange tijd de grootste exporteur van akkerproducten in de wereld. De akkerbouwbedrijven kunnen in het algemeen getypeerd worden als middelgrote en grote bedrijven die vergaand gemechaniseerd zijn. Door vooral klimatologische en geografische omstandigheden zijn er in de Verenigde Staten verschillende landbouwzones ontstaan.

Specificaties
Type
Vraagprijs
Prijs in Euro's 
Adres
Adres2
Postcode
Woonplaats
Land Verenigde Staten
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

Elmwood WI | 40 | acres

400stallelmwoodwi01.jpg

Verenigde Staten: Elmwood WI

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies