NIEUW ZEELAND

NZ.jpg

- Algemeen
Het leven in Nieuw-Zeeland is aangenaam en gemakkelijk. Er emigreren al tientallen jaren mensen naar Nieuw-Zeeland. Ongeveer 30% van de mensen die er momenteel wonen zijn niet in Nieuw-Zeeland geboren. De reden voor de emigranten om zich te vestigen in Nieuw-Zeeland is voortgekomen uit de wens een nieuw sociaal leven of nieuw avontuur te zoeken, of om hier de bedrijfsvoering te gaan uitoefenen.

De Nieuw-Zeelanders heten nieuwkomers van harte welkom. De samenleving staat open voor nieuwe contacten en zijn dan ook zeer behulpzaam bij het opbouwen van een nieuwe sociale kring. De Nederlanders staan goed bekend in Nieuw-Zeeland. Zij worden gezien als hardwerkend en eerlijk. In Nieuw-Zeeland bestaat er aldus veel sympathie en respect is er dus voor de Nederlander.

Nieuw-Zeeland bestaat uit twee grote eilanden, het Noorder- en het Zuidereiland. Hiernaast zijn er nog ruim 700 kleine eilandjes. Er wonen ongeveer vier miljoen inwoners in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is ongeveer zes keer zo groot als Nederland.

Nieuw-Zeeland is een agrarisch land. Agrariërs kunnen hier tegen lage kosten produceren. De lage productie kosten komen voort uit door goedkope grond en gunstige klimaat. De bedrijfstak melkvee is (nog) niet zo ontwikkeld zoals in Europa, waardoor men met kennis van moderne bedrijfsvoering zeer goede rendementen kan genereren.- Sociale zaken
Lager en middelbaar onderwijs is gratis in Nieuw-Zeeland. Er is zeer goede opvang voor kinderen vanaf één tot vijf jaar oud. Hierna gaan de kinderen naar de lagere school. Er is een grote keuze in scholing en opleiding na de middelbare school. Deze opleidingen zijn zeer goed georganiseerd en dan ook goed van kwaliteit.

De gezondheidszorg is apart geregeld in Nieuw-Zeeland. Zo is er een systeem wat op te delen is in de openbare en privésector. In de openbare sector wordt tot 90% van de medische hulp vergoed door de staat wat uit belastingen wordt betaald. Echter kunnen er wel wachtrijen voorkomen bij openbare ziekenhuizen. Kosten voor huisartsen en tandartsen zijn voor de cliënt zelf. Voor behandeling in privéziekenhuizen is een verzekering nodig á €40, -- per maand. Deze verzekering ligt qua kosten vrij hoog maar door deze verzekering kunnen wachtrijen worden voorkomen.

Nieuw-Zeeland kent een eenvoudig belastingsysteem. Er zijn drie schrijven: 14,5%, 17,5% en 33%. Deze grenzen van deze schijven zijn respectievelijk $14.000, $48.000 en $70.000.

Er wordt belasting geheven op gebied van inkomsten-, vennootschaps- en onroerendgoedbelasting. Vermogensbelasting bestaat niet in Nieuw-Zeeland.

- Klimaat
Het Noordereiland kent een subtropisch klimaat met een wintertempratuur van rond de 15 graden en een zomerse tempratuur van ongeveer 25 graden. De rest van Nieuw-Zeeland heeft een mild klimaat met iets hogere tempraturen van in Nederland. Het aantal zonuren per jaar ligt zeker 500 uren hoger dan in Nederland. De neerslag is ook zeker 300 millimeter hoger dan in Nederland.

- Agrarisch
Nieuw-Zeeland is een exporterend land. Ongeveer 50% van de totale export bestaat uit agrarische producten, en dan met name melk- en vleesproducten.

Nieuw-Zeeland kent geen melkquota. Hierdoor zijn er zeer grote bedrijven waar meer dan 2000 koeien te vinden zijn. De kostprijs is erg laag in Nieuw-Zeeland. Dit komt voornamelijk door het gunstige klimaat wat toelaat dat de koeien het gehele jaar buiten kunnen lopen en er weinig gebouwen nodig zijn om de koeien te huisvesten. De gebouwen die er wel zijn beperken zich vaak tot één of twee melkstallen en een woonhuis. Er wordt ook weinig krachtvoer gevoerd wat ook zorgt een lage kostprijs.

Fonterra, een wereldwijd zeer grote speler in zuivel, beheerst de zuivelmarkt in Nieuw-Zeeland met 95%. Hiernaast heeft Fonterra ruim een derde van de totale zuivelhandel wereldwijd in handel. Om aan Fonterra te kunnen leveren dient de melkveehouder aandelen van Fonterra in handen te hebben. Deze aandelen zorgen dat de eigenaar automatisch recht heeft op, een naar rato, deel van de winsten die door het bedrijf worden gemaakt.

Het aantal melkveebedrijven is in de laatste dertig jaar sterk afgenomen, tot 11.630 bedrijven met gemiddeld 340 koeien per bedrijf. 45% van de bedrijven had meer dan 300 melkkoeien en 17 % meer dan 500 melkkoeien. Veestapels met 650 tot 700 koeien halen de hoogste productie per koe.

De akkerbouwsector is groeiende in Nieuw-Zeeland. Momenteel bedient de akkerbouw de binnenlandse vraag ruim. Het overschot wordt geëxporteerd wat een snelgroeiende tak is. Op het gebied van akkerbouw is er vanuit het buitenland een grote vraag, waardoor de akkerbouw kans biedt aan nieuwe akkerbouwers. In Nieuw-Zeeland worden onder andere de gewassen graan, haver, gerst, aardappelen en uien verbouwd. Een bijzonder product is de “kumara”, een zoete aardappel die alleen op het Noorder Eiland groeit. Op het Zuidereiland zijn de Canterbury Plains zeer vruchtbaar en uitermate geschikt voor akkerbouw.

Specificaties
Type
Vraagprijs
Prijs in Euro's 
Adres
Adres2
Postcode
Woonplaats
Land Nieuw Zeeland
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies