Duitsland

- Algemeen
Duitsland biedt goede mogelijkheden voor gezinsbedrijven, echter ook uitgelezen kansen voor grootschalige landbouwbedrijven. De landbouwkundige structuur van West-Duitsland is vergelijkbaar met Nederland met als verschil de investeringen per bedrijf lager zijn en in de regel de bedrijven extensiever zijn dan in Nederland. Het sociale klimaat in West-Duitsland is vergelijkbaar met Nederland, waardoor een snelle inburgering mogelijk is.

Duitsers zijn over het algemeen nog directer dan Nederlanders en zeggen wat ze denken. De taal is voor de Nederland vaak in korte tijd goed te beheersen, en communicatie verloopt vaak goed. De Duitsers verwachten vaak dat de Nederlander de taal leert. Ondanks dat het overgrote deel van de Duitse bevolking goed Engels spreekt, is de taalbeheersing bij een immigrant een duidelijke verwachting.

- Sociale zaken
In het kader van de ziektekosten worden o.a. medische verzorging, medicijnen, ziekenhuiskosten, zwangerschapskosten en thuiszorg vergoed. De werkgever betaalt de sociale premies en verrekent deze met het inkomen van de werknemer.

Gezondheidszorg: verzekering voor ziektekosten. Deze premie is afhankelijk van het inkomen. Deze basisverzekering vergoedt alles, zoals dokters-, tandarts- en ziekenhuiskosten.

Pensioen: de AOW wordt opgebouwd in de loop van de jaren. Deze bijdrage hangt af van het inkomen. De ingangsdatum van de AOW is 67 jaar.

Bedrijfsverzekering (voor onder andere rechtsbijstand): deze verzekering is ook verplicht voor alle bedrijven in Duitsland. Voor deze verzekering moet jaarlijks een bedrag, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, worden betaald. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid en op milieumaatregelen.

Kinderbijslag: de kinderbijslag begint bij de geboorte van het eerste kind. De kinderbijslag wordt per maand uitbetaald.

- Klimaat
Het Duitse klimaat wordt bepaald door gematigde westenwinden van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Extreme weersituaties of grote temperatuurschommelingen komen niet voor. Het gematigde klimaat van Duitsland is daarom gedefinieerd als een zeeklimaat.

In het oosten neigt het klimaat meer naar een landklimaat, maar overheersen de zeeklimaateigenschappen. Het noorden is een vrij nat gebied met rond de 1400 millimeter regen. Het oosten van Duitsland is een stuk droger. 

- Agrarisch
In Duitsland ligt veel vruchtbare grond. Door het goede klimaat is deze geschikt voor de landbouw. De melkveehouderijbedrijven in het oosten van Duitsland zijn veel grootschaliger dan in Nederland. De melkproductie per koe is de laatste jaren ook toegenomen.

Akkerbouwmogelijkheden zijn er ruim voldoende in Duitsland. Het glooiende bergachtige landschap biedt mogelijkheden door haar diverse, goede grondsoorten. Granen en tarwe zijn de meest geteelde gewassen.

Met name in het oosten van Duitsland liggen veel kansen op het gebied van overname van in het verleden opgezette (communistische) agrarische bedrijven. Deze bedrijven zijn vaak zwaar verouderd maar bieden voldoende mogelijkheden, door de aanwezigheid van (veel) land en een lage prijs.

Het westen van Duitsland haalt de grondprijs in Nederland (nog) niet, maar is wel aanzienlijk hoger dan de Oostelijke grondprijs.

De schaalvergroting heeft er voor gezorgd dat Duitsland een goede concurrentie positie heeft op de wereldmarkt, dus een goede toekomst is gewaarborgd!

Specificaties
Type
Vraagprijs
Prijs in Euro's 
Adres
Adres2
Postcode
Woonplaats
Land Duitsland
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

Surwold, melkveebedrijf met 69 HA

surwold1.jpg

Duitsland: Surwold

Varel, melkveebedrijf met 44 HA

boerderij%20005.jpg

Duitsland: Varel

Nordenham, melkveebedrijf met 87 HA

20160908_111645.jpg

Duitsland: Nordenham

Melkveebedrijf te Noordwest Duitsland

luchtfoto.jpg

Duitsland:

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies