Denemarken

- Algemeen
Voor veel ondernemers biedt Denemarken goede mogelijkheden, vanwege de lagere investeringskosten, uitbreidingsmogelijkheden, goed sociaal stelsel en de gunstige afstand naar Nederland. Voor ondernemers met een relatief klein eigen vermogen zijn er mogelijkheden om in Denemarken een agrarisch bedrijf te starten. Denemarken is aanmerkelijk minder dicht bevolkt in vergelijking met Nederland. Door sterk ontwikkelde schaalvergroting van de laatste jaren kennen Deense bedrijven mooie functionele gebouwen op van oudsher mooie verkavelde percelen. Op dit moment woont ruim 80% van de bevolking in de steden, dit aantal zal verder toenemen als gevolg van de industriële groei.

- Sociale zaken
Alle sociale premies worden via de belasting betaald. Hierdoor hoeft er geen schoolgeld, ziekenfondsbelasting of AOW-premies te worden betaald. Scholing is gratis, net als taalcursussen voor immigranten. Er zijn aantrekkelijke belastingtarieven voor startende ondernemers, wat zorgt voor een grote slagingskans in combinatie met de lagere investeringskosten en goede mogelijkheden tot uitbreiding. 95% van de Denen gaat naar de Folkekirken, volkskerk. Geloof en kerk worden door de staat en grondwet sterk ondersteund.

- Klimaat
Het Deense klimaat komt overwegend overeen met het Nederlandse klimaat. Zowel de winters als de zomers zijn gematigd. De neerslag valt mee, met als natste maand augustus. Denemarken kent 10% meer zonuren dan Nederland, maar het is over het algemeen iets minder warm. Denemarken kent veel, van richting en tempratuur, wisselende winden.

- Agrarisch
Denemarken is net als Nederland een zuivelland. Denemarken exporteert dan ook veel zuivel. Het landelijk melkquotum was op 4,6 miljard kilogram melk vastgesteld. Het Nederlandse quotum was vastgesteld op 11 miljard kilogram melk, maar is inmiddels niet meer relevant.

Voor de Deense landbouw geldt dat er een evenwicht moet blijven tussen het aantal dieren en het aantal hectares land op het bedrijf. Dit evenwicht wordt bewaakt door het plandirekorat (Deens overheidsinstantie). Alle veehouders leveren hier het bouwplan aan met de geplande bemesting. Het direktorat bepaalt de hoogte van de hoeveelheid kunstmest die op het land mag worden aangebracht, rekening houdend met een stikstofbenutting van 45% uit drijfmest.

De Denen zijn van oorsprong akkerbouwers. De akkerbouwers zijn vee zijn gaan houden om hun gewassen te voeren en het stro te gebruiken. Er wordt nog steeds veel akkerbouw bedreven in Denemarken. Granen en tarwe zijn dan ook de voornaamste gewassen. Verder wordt er in Denemarken veel maïs verbouwd. De opbrengsten zijn ongeveer 80% van die in Nederland, in Denemarken wordt over het algemeen extensiever geboerd dan in Nederland.
De grondsoorten variëren van lichte zandgrond tot kleigrond. De lichtere zandgronden zal men in het algemeen in de periode juli/augustus moeten beregenen, daar deze maanden vaak warm en droog zijn.


Specificaties
Type
Vraagprijs
Prijs in Euro's 
Adres
Adres2
Postcode
Woonplaats
Land Denemarken
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies