Canada

- Algemeen
Canada heeft zich, met name de afgelopen eeuw, ontwikkeld tot een land wat aantrekkelijk is voor emigratie. Canada is het grootse land ter wereld. Dit land is oorspronkelijk Brits, maar tegenwoordig zelfstandig. Canada kent grote en belangrijke steden zoals Montreal en Toronto. 70% van de bevolking is gehuisvest in stedelijk gebied. Canada is een mengeling van nationaliteiten. De bevolking van Canada is zeer heterogeen, door aan de ene kant instroom van Aziaten, een deel uit zuidelijker gelegen landen en een deel wat oorspronkelijk uit Europa komt. Canada is in tegenstelling tot de US een zeer socialistisch land, de US kapitalistisch. Canada is aan het veramerikaniseren, gelet op kleding, voeding, wonen en cultuur. Canada is een gelovig land. Zo is gaat 45% van de bevolking naar de Rooms-Katholieke kerk.

- Sociale zaken
De overheid van Canada is meer socialistisch dan kapitalistisch. Er is hierdoor een goed stelsel qua sociale voorzieningen. De verschillen tussen arm en rijk zijn dan ook aanzienlijk kleiner. Iedere Canadees is vrijgesteld van ziektekosten. Deze gezondheidszorg wordt uit de federale en provinciale belastingen gefinancierd. Iedereen is vrij in keus om zich te verzekeren in aanvullende ziektekostenopties.

Sociale uitkeringen in Canada zijn lager dan in Nederland, maar wel aanwezig. Zo is er kinderbijslag, werkeloosheidsuitkering, ouderdomspensioen, werknemersverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsregeling en nabestaandenpensioen.

- Klimaat
Klimatologisch kent Canada 6 verschillende gebieden. De meest noordelijk gelegen gebieden kennen een poolklimaat waar het in de winter min vijftig á min zestig graden wordt. De provincie British Columbia kent een overeenkomstig klimaat gelet op Nederland. Hier heerst een zeeklimaat, zijn de winters zacht en de zomers niet heet. Het binnenland van Canada kent een landklimaat met strenge winters en warme zomers. De neerslag die valt in dit gebied, valt in de groeiperiode. Het zuidelijk gedeelte van Canada is te vergelijken met een prairie. Een warme, westelijke wind kan binnen enkele uren vijfentwintig graden dalen.

- Agrarisch
Het landbouwareaal van Canada bedraagt 730.000 km2, wat bijna 8 % van het totale oppervlak is.
Hiervan wordt ca. 400.000 km2 intensief bewerkt. De rest is grasland van zeer uiteenlopende kwaliteit. De voorkomende grondsoorten zijn: klei, kleileem, zand en zanderig leem.

In Canada zijn op dit moment in totaal ca. 16.970 melkveebedrijven. Gelet op het oppervlak is Canada 280 keer zo groot als Nederland, waar zich ongeveer 37.000 melkveehouders bevinden, relatief weinig. Dit geeft aan dat er in Canada veel meer ruimte is om melkveehouderij te bedrijven. Gemiddeld zijn er in Canada 72 melkkoeien aanwezig per bedrijf.

De provincies Alberta, Saskatchewan en Manitoba zijn verdeeld in vijf grond zones: brown, dark brown, black, dark gray en gray. De grondsoorten kunnen als volgt gekenmerkt worden.
Op de bruine gronden ziet men een grote variatie in gewassen en opbrengsten. De grond is meer gevoelig voor droogte.
In de regio’s waar men de zwarte gronden treft, ligt de gemiddelde neerslag hoger en de grond houdt beter het vocht vast. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger en is de grond zelden gevoelig voor droogte.

De grijze gronden vindt men in de noordelijke regionen van de drie provincies. Deze grond wordt gekenmerkt door meer regenval, koudere temperaturen en een korter groeiseizoen.
De gewassen welke voornamelijk in Western Canada worden verbouwd zijn: tarwe, gerst, haver, koolzaad en hooi.

Specificaties
Type
Vraagprijs
Prijs in Euro's 
Adres
Adres2
Postcode
Woonplaats
Land Canada
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies