Brovst | melkveehouderij | 363,26 HA

29263259958_4e69871367_b.jpg
29263259958_4e69871367_b.jpg42416340234_3d8f17261c_b.jpg43135024831_090ffaffc5_b.jpg42416345624_2bed3aa3a1_b.jpg29263269658_fb8d616a02_b.jpg43084933292_c8fe8b913c_b.jpg29263274118_27d92f3863_b.jpg43135029961_2544403762_b.jpg

Specificaties
Type Melkveehouderij
Vraagprijs DKK 62.200.000
Prijs in Euro's  € 8.328.981
Adres Nesgårdsvej,39
Adres2
Postcode
Woonplaats Brovst
Land Denemarken
Hoeveelheid grond in HA eigendom 177,25 HA
Hoeveelheid grond in HA pacht 209,70 HA
Hoeveelheid grond totaal 363,26 HA

 

neerslag

 

machines
3 tractoren (eigendom)
1 voermengwagen (eigendom)
1 miniloader (eigendom)

 

vee
jongvee: 417
melkkoeien: 422
kg gemiddelde melkproductie per koe: 12.642
milieuvergunning:
713,89 diereenheden

 

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies