Oosterwolde gld | Pluimveebedrijf

224_xx_2_1.jpg
225_xx_2_1.jpg226_xx_2_1.jpg227_xx_2_1.jpg228_xx_2_1.jpg229_xx_2_1.jpg230_xx_2_1.jpg231_xx_2_1.jpg232_xx_2_1.jpg233_xx_2_1.jpg234_xx_2_1.jpg235_xx_2_1.jpg236_xx_2_1.jpg237_xx_2_1.jpg238_xx_2_1.jpg239_xx_2_1.jpg240_xx_2_1.jpg241_xx_2_1.jpg242_xx_2_1.jpg243_xx_2_1.jpg244_xx_2_1.jpg245_xx_2_1.png246_xx_2_1.png

Te Koop:
De pluimveehouderij aan de Koemkolkweg 9 te Oosterwolde is thans in gebruik als vleeskuikenmoederdierenbedrijf. Het bedrijf bestaat uit het erf met twee goed onderhouden moderne stallen, een tijdelijke bedrijfswoning en ca. 1,5 ha cultuurgrond.

Kenmerken:

Erf; Het bedrijf is in 2008 gerealiseerd, het erf heeft een grootte van ca 9000 m2 is v.v. erfverharding, deels beton 51 x 25m (gedilateerd), deels asfaltgranulaat. De slootkant op de erfgrens is v.v. een betonnen keerwand.

Cultuurgrond; De cultuurgrond omvat ca 15.400 m2 grasland. De grondsoort is zand/veen en geschikt als gras en/of maisland. Afwatering middels sloten aan de zijkant en de achterkant van het perceel. Het geheel valt in waterschap district "Vallei en Veluwe" De waterschapslasten zijn ca. €55,-/ha Er is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Stallen; Het bedrijf is v.v. twee moderne goed onderhouden stallen. De stallen hebben een gebruiksoppervlakte voor pluimvee van 2000 m2 per stal en een sorteerruimte van ca. 96 m2. De totale bebouwde oppervlakte is 4305 m2. De stallen v.v. stalen spanten en een vlakke doorlopende betonvloer (12cm gewapend beton op staal). De nokhoogte van 7 meter, zijwanden van 2,35 m, en de regelbare ventilatoren zorgen verder voor een optimaal klimaat. De legnesten zijn overigens makkelijk te verwijderen, hierdoor zijn de stallen goed te gebruiken voor andere functies zoals eenden of vleeskuikens

Inventaris/stalinrichting; De sorteerruimte is v.v. een inpak en sorteermachine (Prinsen PSPC5), een aggregaat voor noodstroom, koelruimte voor kadavers, klimaatruimte voor eieren, een douche en toilet. De stal is verder v.v. een volledig geautomatiseerd voersysteem van Bridomat met Roxell hanenpannen, 4 voersilo's (2 x 24 Ton + 2 x 6 Ton voor dagvoer). Per stal zijn er 2 rijen legnesten met elks 69 nesten per rij en 2 cross-overs. De ventilatie bestaat uit 3 regelbare nokventilatoren van 12000m3 max. en 7 achterwand ventilatoren (6x 40.000m3 + 1x 20.000 m3) per stal. Verder is het bedrijf v.v. 2 waterbronnen, één open bron achter de stallen van 90m diep, plus één gesloten systeem aan de voorzijde van de stal van 110m diep. De gesloten boor voorziet de stallen van (drink)water en is v.v. een ontijzeringsinstallatie.

Woning; Momenteel is het bedrijf v.v. een tijdelijke bedrijfswoning, het is toegestaan om een nieuwe agrarische bedrijfswoning te realiseren. De woning mag volgens bestemming een maximale inhoud bevatten van 600m3, een bouwhoogte van 10 m, en een goothoogte van maximaal 4,5 m. De vergunning voor de huidige woning is verleent tot november 2019, eventuele verlenging is wellicht mogelijk.

Bestemming; Agrarisch - 8' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een intensieve veehouderij, al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en al dan niet in combinatie met nevenactiviteiten in bestaande gebouwen te weten een caravanstalling, een zorgboerderij en activiteiten die zich richten op landschaps- en natuurbeheer, op landschaps- en natuureducatie en/of op recreatie;
b. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep en voor mantelzorg;

Vergunning; NB wet vergunning, afgiftedatum: 05-11-2012 voor 30.000 ouderdieren vleeskuikens

Locatie; Oosterwolde hoort bij de Noord-Gelderse gemeente Oldebroek. Met de buitengebieden meegerekend heeft Oosterwolde ca. 2170 inwoners. Het bedrijf ligt op ca 10 min rijtijd (auto) van Elburg - Kampen Wezep en op 20 min van Zwolle.

Kadastraal:
Oldebroek AF 77. Grootte: 2 ha 5a 40ca

Overig:
- De nieuwe ronde gaat in op 18-04-2018
- Pluimveerechten zijn in overleg over te nemen.

Vraagprijs:
Het object wordt aangeboden k.k. exclusief BTW (indien van toepassing), de vraagprijs is op aanvraag.

Aanvaarding:
In overleg

Afspraak:
Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u, niet zelf het initiatief te nemen om het terrein te betreden.Voor nadere informatie en/of afspraken voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

M. Schrijver
06 8293 6984
m.schrijver@vsomakelaars.nl

specificaties
  • Algemeen
  • Gebouwen
  • Details
  • Video

Algemeen

Type
Vraagprijs Prijs op aanvraag
Prijs in Euro's 
Adres Koemkolkweg 9
Adres2
Postcode 8097 PG
Woonplaats Oosterwolde gld
Land Nederland
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Gebouwen

Gebouw(en)

Details

Video

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies