Luttelgeest | Kavel cultuurgrond ± 30 ha

224xx21c1.png

Kavel cultuurgrond ca. 30 ha

Perceelnummer 2198, kavel achter bedrijfserf ca. 21,9 ha:
Grondsoort: zand/o.s. 2%
Waterhuishouding: goed, achterste 5 ha redelijk
Drainage: gedeeltelijk vernieuwd, tussendrainage om de 5-10 meter
Bodemgesteldheid: geschikt voor akkerbouw/bloembollenteelt, veehouderij
Circa 16 ha geschikt voor verhuur aardappelteelt
De achterste ca. 6 ha is tussen gedraineerd om de 8 meter in 2015

Perceelnummer 179, kavel tegen de dijk aansluitend aan huis kavel ca. 7,9 ha:
Grondsoort: veen/zand
Waterhuishouding: goed
Drainage: om de 8m in 2015
Bodemgesteldheid: geschikt voor
gras-/maisland/bloembollenteelt
Ontsloten: middels eigen brug, via de bovengenoemde kavel
(naar nr. 2198)
Overig: gerend en liggend tegen dijklichaam

Specificaties
Type lossegrond
Vraagprijs € 80.000,- per hectare
Prijs in Euro's 
Adres Uiterdijkenweg nabij nr. 13
Adres2
Postcode
Woonplaats Luttelgeest
Land Nederland
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies