Luttelgeest | Melkveebedrijf ca. 38 ha

224xx21c1.png
225xx21c1.png226xx21c1.png227xx21c1.png228xx21c1.png229xx21c1.png230xx21c1.png231xx21c1.png232xx21c1.png233xx21c1.png234xx21c1.png235xx21c1.jpg236xx21c1.jpg237xx21c1.jpg238xx21c1.jpg239xx21c1.jpg240xx21c1.jpg241xx21c1.jpg242xx21c1.jpg

TE KOOP

COMPLEET MELKVEEBEDRIJF
Adres: Uiterdijkenweg 13 te Luttelgeest

IN HET KORT:

- woning
- Landbouwschuur
- Ligboxenstal
- Jongveestal
- Werktuigenberging
- Bioloods
- Sleufsilo’s
- Mestsilo
- Erfverharding
- Kavelpad
- Cultuurgrond

ALGEMEEN:
Het betreft een melkveehouderij in de Noordoostpolder, nabij Luttelgeest, met een totale oppervlakte van 38.02.90 ha, waarvan 29 ha cultuurgrond achter de bedrijfsgebouwen ligt.

Daarnaast ligt er een perceel aan de Blokzijlerdijk te Blankenham van 6.71.90 ha, ontsloten aan de openbare weg.

De cultuurgrond is volle eigendom gedeeltelijk voor allerlei teelten geschikt. Op dit moment is het zowel grasland als bouwland.
Afzonderlijke verkoop van percelen behoort tot de mogelijkheden.


DE WONING:

De woning is gebouwd in 1952, opgetrokken in spouw en met pannen gedekt. De kozijnen zijn voornamelijk van kunststof .
Indeling begane grond:
- Hal met trapopgang
- Woonkamer
- Keuken
- Serre
- Kelder
- Tussenlid
- Bijkeuken
- Toilet

Indeling 1e verdieping:
- Overloop
- 4 slaapkamers
- Badkamer
- Vliering met losse trap naar bergruimte

DE LIGBOXENSTAL
Gebouwd in 1979 en verlengd in 2007 met een totale vloeroppervlakte van circa
1.122 m2.

Het gedeelte uit 1979 is 33 x 22 meter, gebouwd van stenen muren, houten spanten met hulpstaanders, houten gordingen, asbesthoudend geïsoleerd golfplaten dak. Topgevel van damwand, gefundeerd op zand met betonnen vloerverharding, kelders van gemetselde betonblokken, vloerpad is niet onderkelderd.

Het gedeelte uit 2007 is 18 x 22 meter, gebouwd van wall board elementen, gegalvaniseerde ijzeren spanten met hulpstaanders, houten gordingen en een asbestvrij golfplaten dak.
Topgevel van damwand, gefundeerd op zand met betonnen vloerverharding, kelders van gestort beton, geheel onderkelderd.

DE LIGBOXENSTAL inrichting
Het is het staltype 3+1, ingericht met; zelfsluitend voerhek, circa 120 grootvee ligboxen voorzien van noppenmatras, afkalf stro-hok en roosters met roosterschuif.

De stal is voorzien van een computergestuurd ventilatiedoek en van vier krachtvoercomputers van 2011. Ook is er een rondpomp hogedrukwatersysteem met verwarming.

De totale mestopslagcapaciteit bedraagt circa 800 m3.

In de ligboxenstal bevindt zich een ingebouwde melkstal (2 x 6 visgraat Casgoigne), gerenoveerd in 1990, voorzien van automatische afname, melkmeetglazen en elektronische krachtvoerautomaat.

Buiten de stal staat een melktank, bouwjaar 2011, van 15.000 liter met voorkoeler.

DE LANDBOUWSCHUUR
De landbouwschuur is gebouwd in 1952 en circa 476 m2, middels een tussenlid verbonden aan het woonhuis.
Deze ruimte wordt gebruikt als garage, eenlingboxen voor kalveren, strohokken voor jongvee voorzien van drinkautomaat , hooi-, stro-, zaagsel- en machine opslag.
Dit gedeelte is opgetrokken middels houten spanten, asbest golfplaten met riet onderschoten.

JONGVEESTAL
Deze stal is gebouwd in 1993 met een totale vloeroppervlakte van circa 432 m2, afmeting 16 x 27 meter, gebouwd van geïsoleerde betonplaten met grindprofiel, gegalvaniseerde ijzeren spanten met hulpstaanders, houten gordingen en een asbestvrij golfplaten dak.
Topgevel van damwand, gefundeerd op zand met betonnen vloerverharding, kelders van gestort beton, geheel onderkelderd.

Staltype 1+1, ingericht met; 56 jongvee ligboxen voor jongvee van 3 tot 24 maanden en roostervloer.

De totale mestopslagcapaciteit bedraagt circa 1.000 m3.

De stal is voorzien van een rondpomp hogedrukwatersysteem met verwarming.

WERKTUIGENBERGING
De berging is gebouwd in 1980-2000 met een vloeroppervlakte van circa 240 m2.

De afmeting is 30 x 8 meter, gebouwd van damwandprofielplaten, stalen spanten, houten gordingen en een damwandprofiel platen dak.

Topgevel van damwand, gefundeerd op zand met betonnen vloerverharding.

Het geheel is gedeeltelijk afsluitbaar met een gordijn.

BIOLOODS
Deze loods heeft een afmeting van 16 x 7,5 meter, gebouwd van betonnen wanden, houten gordingen, asbesthoudend geïsoleerd golfplaten dak.

De loods wordt gebruikt als berging en werkplaats.

Naast de loods bevindt zich een kantoortje, waarvan uit de krachtvoercomputer wordt bestuurd.

DIVERSEN
Sleuf-krachtvoersilo’s:
Er zijn drie betonplaten voor voeropslag, één van circa 35 x 16 meter en twee van 35 x 8 meter.
Twee sleufsilo’s , één van 28 x 8 x1 meter en één van 35 x 7,5 x 1,25 meter.
Ook is er een vaste mestplaat van 8 x 6 meter met 60 m3 wateropvang.
3 krachtvoersilo’s van respectievelijk circa 10, 14 en 14 ton en twee kunstmestsilo’s van circa 14 en 5 ton.

Mestsilo:
De bovengrondse stalen mestsilo heeft een inhoud van circa 1.200 m3, bouwjaar 2010.

Erfverharding:
Circa 2.000 m2 is verhard met gestort beton, betonplaten en asfalt.

Kavelpad:
Aan de westzijde van de huiskavel ligt een betonplaten kavelpad van circa 150 meter lang en circa 3 meter breed.
Tussen het huisperceel nr. 2198 en 179 ligt een onderheide brug voor zwaar materiaal, die beide percelen met elkaar verbindt.

Het bedrijf heeft een netwerkspanning van 3 x 50 A, tevens is er een aansluiting voor een aggregaat.

KADASTRALE GEGEVENS EN KAARTEN
De kadastrale gegevens zijn:

Gemeente Noordoostpolder, sectie G, nummer 2198, groot 23.40.95 ha
(erfperceel met achterliggende cultuurgrond)
Er staat een hoogspanningsmast, jaarlijkse vergoeding circa € 280,--


Gemeente Blankenham, sectie F, nummer 179, groot 7.90.05 ha
(aangesloten aan de huiskavel).
Landinrichtingsrente € 907,77, 26 jaar.
Er staat een hoogspanningsmast, jaarlijkse vergoeding circa € 208,--

Gemeente Blankenham, sectie G, nummer 82, groot 6.71.90 ha
(gelegen aan de Blokzijlerdijk).
Landinrichtingsrente € 772,01, 26 jaar.

Landerijen:

Perceelnummer 2198:
Grondsoort: zand/o.s. 2%
Waterhuishouding: goed, achterste 5 ha redelijk
Drainage: gedeeltelijk vernieuwd, tussendrainage om de 5-10 meter
Bodemgesteldheid: geschikt voor akkerbouw/bloembollenteelt, veehouderij
Circa 16 ha geschikt voor verhuur aardappelteelt
De achterste kavel is voor de helft gedraineerd
Ontsloten: via erf maar er is eveneens een mogelijkheid om een afzonderlijk uitrit te realiseren aan de andere zijde van dit perceel

Perceelnummer 179:
Grondsoort: veen/zand
Waterhuishouding: goed
Drainage: geen
Bodemgesteldheid: geschikt voor gras-/maisland/bloembollenteelt
Ontsloten: middels eigen brug (naar nr. 2198)
Overig: gerend en liggend tegen dijklichaam

Perceelnummer 82:
Grondsoort: klei op veen/zavel-lichte klei/veen
Waterhuishouding: redelijk/goed
Drainage: geen
Bodemgesteldheid: geschikt voor veehouderij
Ontsloten: via recht van overpad naar de openbare weg

MILIEUVERGUNNING/PRODUCTIERECHTEN/FOSFAAT
Er is voor het bedrijf een AMvB ten aanzien van de milieuwetgeving.
In september 2015 is een NBW vergunning aangevraagd onder het oude regime voor 174 melkkoeien, waarvan de vergunning nog niet is verleend.

De betalingsrechten kunnen worden mee verkocht.

De eventuele fosfaatrechten blijven buiten de verkoop bij eventuele afzonderlijke verkoop van kavels. Wetgeving met (on)mogelijkheden is nog niet beschikbaar.

BESTEMMINGSPLAN

Het object heeft volgens het vigerend bestemmingsplan een agrarische bestemming met
een agrarisch bouwblok.
Op 21 maart 2016 is door de gemeente Noordoostpolder een beheersverordening vastgesteld.

specificaties
  • Algemeen
  • Gebouwen
  • Details
  • Video

Algemeen

Type Melkveehouderij
Vraagprijs
Prijs in Euro's 
Adres Uiterdijkenweg 13
Adres2
Postcode 8315 PL
Woonplaats Luttelgeest
Land Nederland
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal 52ha | 62

Gebouwen

Gebouw(en)

Details

Video

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies