Blankenham | Kavel cultuurgrond 6,7 Ha

224xx21c2.png

Te koop:

Kavel Cultuurgrond.

Adres:

Blokzijlerdijk, Blankenham.

Kadastrale gegevens:

Gemeente Blankenham, sectie G
nummer 82, groot 6 ha 71 a 90 ca


Zakelijk recht:

Het perceel is belast met ruilverkavelingslasten van
€ 1.679,80 per jaar, voor een termijn van 26 jaar. Ruilverkavelingslasten zijn eventueel af te kopen.

Bestemming:

Vigerend bestemmingsplan buitengebied: agrarisch. AMvB vergunning.

Omschrijving van de grond:
Grondsoort is klei op veen, zavel/lichte klei (kalkarm) en veen.
-Verkaveling - stukken zijn redelijk rechthoekig en meest
langwerpig, matig gerend.
- Waterhuishouding - redelijk goed
- Bemestingstoestand - goed
- Ontsluiting - redelijk
- Drainage - geen
- Vlakligging - redelijk
- Draagkracht - redelijk
- Besmettingen - niet bekend, vermoedelijk vrij
- Bodemgesteldheid - geschikt voor veehouderij

Overig: dit perceel heeft een recht van overpad naar de openbare weg.

Voorwaarden:

-Ten laste van de koper komen de eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting, notariskosten en indien van toepassing B.T.W.
- Bij de notariskeuze is koper beperkt tot een kantoor die bekend is met de regio.

Vraagprijs:

€ 49.000,- per hectare k.k.

Aanvaarding:

In overleg

Specificaties
Type
Vraagprijs € 49.000,- per hectare
Prijs in Euro's 
Adres Blokzijlerdijk
Adres2
Postcode
Woonplaats Blankenham
Land Nederland
Hoeveelheid grond in HA eigendom
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies