Herlufmagle | melkveehouderij | 64,50 HA

39328105684_d055c9311a_b.jpg
39328105684_d055c9311a_b.jpg39328106484_cb193976f2_b.jpg26165407918_f64c0e5cd3_b.jpg26165408368_e2f4c04b81_b.jpg26165408958_a74afd28bd_b.jpg25167005987_11e9ddd2b5_b.jpg

Specificaties
Type Melkveehouderij
Vraagprijs DKK Bij inschrijving
Prijs in Euro's 
Adres Nåbyvej,14
Adres2
Postcode
Woonplaats Herlufmagle
Land Denemarken
Hoeveelheid grond in HA eigendom 71,23 HA
Hoeveelheid grond in HA pacht
Hoeveelheid grond totaal 64,50 HA
bouwplan
wintertarwe: 2018: circa 6,85 ha
rogge: 2018: circa 42,59 ha
maïs: 2018: circa 8,05 ha
klavergras: 2018: circa 1,99 ha
grasland: 2018: circa 5,02 ha

 

neerslag

 

machines
2 tractoren (eigendom)
1 voermengwagen (eigendom)
1 verreikers (eigendom)

 

vee
jongvee: 225
melkkoeien: 195
kg gemiddelde melkproductie per koe: 10.778
milieuvergunning:
295,78 diereenheden

 

Ligging

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies