Wezep

224xx21c0.png
225xx21c0.png226xx21c0.png

Te koop:
Perceel cultuurgrond van ca 10,7 ha gelegen aan Kamperstraatweg te Wezep. Het perceel is ca. 6 jaar geleden geheel gediepploegd.

Kadastrale gegevens:
Oldebroek, sectie P, nummer 590, groot 4 ha 72 a 60 ca
Oldebroek, sectie P, nummer 638, groot 3 ha 23 a 25 ca
Oldebroek, sectie P, nummer 639, groot 2 ha 75 a 05 ca
Totaal: 10 ha 71 a 00 ca

Zakelijk recht:
Volle eigendom.

Omschrijving van de grond:
Klei op zand

Ontsluiting:
Goede ontsluiting via drie dammen naar de Kamperstraatweg en een dam aan de Polweg.

Bouwplan:
2016: Aardappels
2017: Suikerbieten
2018: Uien
2019: Aardappels

Productierechten:
Geen productierechten inbegrepen.

Belendingen:
Agrarische bedrijven

Perceel vorm:
Rechthoekig

Ontwatering:
Middels diverse sloten en greppels.

Betalingsrechten:
Overname in overleg.

Jachtrecht:
Dit recht is niet verhuurd.

Erfdienstbaarheden:
Geen erfdienstbaarheden bekend

Herinrichtingsrente:
n.v.t.

Waterschapsbelasting:
Ca. €55,-/ha

Bestemming:
Agrarisch.

Vraagprijs:
Op aanvraag

Aanvaarding:
In overleg

Voorwaarden:
- Overdrachtsbelasting, notariskosten, indien van toepassing BTW, en overige kosten komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom gesteld dient te worden.
- Verkoper heeft bij juridische verkrijging op 30-06-2016 een beroep gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voorwaarde van deze vrijstelling is dat de percelen gedurende 10 jaar landbouwmatig geëxploiteerd moeten worden. In de koopovereenkomst zal dit als kettingbeding worden opgenomen.

Afspraken:

Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u, niet zelf het initiatief te nemen om het terrein te betreden. Voor nadere informatie en/of afspraken voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

Marco Schrijver

m.schrijver@vsomakelaars.nl

06-82936984

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. De gegevens welke in deze brochure vermeld staan zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er echter onjuistheden worden geconstateerd dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Specifications
Type
Price Prijs op aanvraag
Price in Euros's 
Address Kamperstraatweg 0
Address2
zip code 8091 PB
Residence Wezep
How much amount of land ownership?
How much amount of land lease?
How much amount of total land?

Location

COOKIE INFORMATION

This website uses cookies, some of which are essential to the operation of our site.
More information about cookies > Accept Continue without cookies