Oosterwolde | Perceel cultuurgrond ca. 2,7 ha gelegen aan de Grachtenweg te Oosterwolde

Verkocht o.v.,Verkocht
224xx21c2.png
225xx21c2.png226_xx_2_1.png

Te koop:
Perceel cultuurgrond van ca 2,7 ha gelegen aan de Grachtenweg te Oosterwolde.

Kadastrale gegevens:
Oldebroek, sectie AC, nummer 257, groot 1 ha 81 a 20 ca
Oldebroek, sectie AC, nummer 258, groot 0 ha 92 a 00 ca
Totaal: 2 ha 73 a 20 ca

Zakelijk recht:
Volle eigendom.

Omschrijving van de grond:
klei op veen

Ontsluiting:
Goede ontsluiting via Grachtenweg


Bouwplan:
2015; gras, 2016; gras, 2017; gras

Productierechten:
fosfaat rechten/referentie, niet bij inbegrepen.

Belendingen:
Agrarische bedrijven

Perceel vorm:
Rechthoekig

Ontwatering:
Middels sloot aan de zijkant van het perceel

Betalingsrechten:
Overname in overleg.

Jachtrecht:
Dit recht is niet verhuurd.

Erfdienstbaarheden:
Niet bekend

Herinrichtingsrente:
€156,53 tot 2023

Waterschapsbelasting:
Ca. €55,-/ha

Bestemming:
Agrarisch.

Vraagprijs:
Op aanvraag

Aanvaarding:
In overleg

Voorwaarden:
Overdrachtsbelasting, notariskosten, indien van toepassing BTW, en overige kosten komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom gesteld dient te worden. Koper verklaart in de akte van levering een beroep te zullen doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.Afspraken:
Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u, niet zelf het initiatief te nemen om het terrein te betreden. Voor nadere informatie en/of afspraken voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

Marco Schrijver
m.schrijver@vsomakelaars.nl
06-82936984


Specifications
Type
Price
Price in Euros's 
Address Grachtenweg
Address2
zip code
Residence Oosterwolde
How much amount of land ownership?
How much amount of land lease?
How much amount of total land? 2ha | 73

Location

COOKIE INFORMATION

This website uses cookies, some of which are essential to the operation of our site.
More information about cookies > Accept Continue without cookies