Kamperveen | Perceel cultuurgrond van ca. 20 ha gelegen aan de Polweg te Wezep

Verkocht o.v.,Verkocht
224xx21c0.png
225xx21c0.png

e koop:
Perceel cultuurgrond. van ca. 21.2 ha gelegen aan de Polweg te Wezep.

Kadastrale gegevens:
Gemeente IJsselmuiden,
sectie G, nummer 359, groot 1 ha 47 a 10 ca
sectie G, nummer 361, groot 7 ha 00 a 20 ca

Gemeente Oldebroek,
sectie P, nummer 288, groot 5 ha 44 a 60 ca
sectie P, nummer 287, groot 1 ha 11 a 80 ca

Sectie P, nummer 45, groot 6 ha 17 a 20 ca

Totaal: 21 ha 20 a 90 ca

Zakelijk recht:
Volle eigendom.

Omschrijving van de grond:
klei/veen op zand, grondonderzoek aanwezig.

Ontsluiting:
Goede ontsluiting via Polweg en Wittesteinse allee.

Bouwplan:
2015; gras, 2016; gras, 2017; gras

Bemesting:
2017: 50 m3 RDM, + 60 kg N

Productierechten:
fosfaat rechten/referentie, niet inbegrepen.

Besmetting:
Am- besmetting: niet onderzocht
Chitwoody: niet onderzocht
Witrot: niet onderzocht
Aaltjes: niet onderzocht

Belendingen:
Agrarische bedrijven.

Perceel vorm:
Grotendeels rechthoekige percelen.

Ontwatering:
Middels sloot rondom het perceel, de percelen vallen gedeeltelijk in het gebied van Groot Salland en gedeeltelijk in het gebied wat Waterschap Veluwe.

Betalingsrechten:
Ca. € 254,- /ha peildatum 2016, de betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen. Perceel Oldebroek P 45 wordt exclusief betalingsrechten aangeboden.

Jachtrecht:
Dit recht is niet verhuurd.

Erfdienstbaarheden:
Verkoper zijn geen erfdienstbaarheden bekend behalve een schouwpand ten behoeve van waterschap voor het schonen van de sloot. Om zekerheid hiervan te verkrijgen zal door de notaris vooraf de leveringsakte een erfdienstbaarheden onderzoek uitgevoerd worden.

Herinrichtingsrente:
N.v.t

Waterschapsbelasting:
ca € 50,-/ha (2016)

Bestemming:
De percelen liggen in twee gemeenten, op de percelen 361 en 359 is het bestemmingsplan van de gemeente Kampen van toepassing, op de percelen 288, 287 en 45 is het bestemmingsplan van de gemeente Oldebroek. Volgens beide bestemmingsplannen is de bestemming van de percelen agrarisch.

Voorwaarden:
Overdrachtsbelasting, notariskosten, indien van toepassing BTW, en overige kosten komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom gesteld dient te worden.

Vraagprijs:
Op aanvraag

Aanvaarding:
In overleg

Afspraken:
Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u, niet zelf het initiatief te nemen om het terrein te betreden.Voor nadere informatie en/of afspraken voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

Marco Schrijver
m.schrijver@vsomakelaars.nl
06-82936984

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. De gegevens welke in deze brochure vermeld staan zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er echter onjuistheden worden geconstateerd dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Specifications
Type
Price Prijs op aanvraag
Price in Euros's 
Address Polweg 0
Address2
zip code 8278 AN
Residence Kamperveen
How much amount of land ownership?
How much amount of land lease?
How much amount of total land?

Location

COOKIE INFORMATION

This website uses cookies, some of which are essential to the operation of our site.
More information about cookies > Accept Continue without cookies