Blankenham | Kavel cultuurgrond 6,7 Ha

224xx21c2.png

Te koop:

Kavel Cultuurgrond.

Adres:

Blokzijlerdijk, Blankenham.

Kadastrale gegevens:

Gemeente Blankenham, sectie G
nummer 82, groot 6 ha 71 a 90 ca


Zakelijk recht:

Het perceel is belast met ruilverkavelingslasten van
€ 1.679,80 per jaar, voor een termijn van 26 jaar. Ruilverkavelingslasten zijn eventueel af te kopen.

Bestemming:

Vigerend bestemmingsplan buitengebied: agrarisch. AMvB vergunning.

Omschrijving van de grond:
Grondsoort is klei op veen, zavel/lichte klei (kalkarm) en veen.
-Verkaveling - stukken zijn redelijk rechthoekig en meest
langwerpig, matig gerend.
- Waterhuishouding - redelijk goed
- Bemestingstoestand - goed
- Ontsluiting - redelijk
- Drainage - geen
- Vlakligging - redelijk
- Draagkracht - redelijk
- Besmettingen - niet bekend, vermoedelijk vrij
- Bodemgesteldheid - geschikt voor veehouderij

Overig: dit perceel heeft een recht van overpad naar de openbare weg.

Voorwaarden:

-Ten laste van de koper komen de eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting, notariskosten en indien van toepassing B.T.W.
- Bij de notariskeuze is koper beperkt tot een kantoor die bekend is met de regio.

Vraagprijs:

€ 49.000,- per hectare k.k.

Aanvaarding:

In overleg

Specifications
Type
Price € 49.000,- per hectare
Price in Euros's 
Address Blokzijlerdijk
Address2
zip code
Residence Blankenham
How much amount of land ownership?
How much amount of land lease?
How much amount of total land?

Location

COOKIE INFORMATION

This website uses cookies, some of which are essential to the operation of our site.
More information about cookies > Accept Continue without cookies